Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇILDI
Duyuru Tarih: 22.01.2018

Program Adı  
Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
 
 
Programın Amacı
 
2018 Yılı Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı-4’ün temel amacı, TR63 Bölgesindeki KOBİ’lerin teknolojik altyapılarının geliştirilerek yenilikçi ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ile büyümelerine katkı sağlamaktır.
 
 
 
 
Öncelikler
 
 
  • KOBİ’lerde yenilikçiliğin desteklenmesi
  • KOBİ’lerde teknolojik altyapının güçlendirilmesi
  • Bölgede çevreye duyarlı üretim sistemlerinin kullanılması ile temiz üretim anlayışının yaygınlaşması
Programın Toplam Bütçesi  
15.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
Asgari 50.000 TL
 
Azami 500.000 TL
 
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari %25 Azami %50
Süre Asgari 6 Ay, Azami 18 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
  • Mikro işletme: 10 (on) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1.000.000 (bir milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
  • Küçük işletme: 50 (elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000 (sekiz milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
  • Orta büyüklükteki işletme: 250 (iki yüz elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
  • Kooperatifler ve birlikler
KAYS Proje Girişi için Son Başvuru Tarihi  
06/04/2018 Saat: 23:59
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih 13/04/2018 Saat: 17:00
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 173378