Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Facebook Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
Hibeler Krediler Teşvikler Enerji
TRA1 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi, sosyo-ekonomik kalkınma için mevcut potansiyellerin belirlenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve somut çıktılar üretebilecek stratejik faaliyetlerin, araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.
Ankara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 1.000.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 3 ayrı çağrıdan oluşan yeni destek paketi KOBİ’lere 300 Milyon TL daha destek verecek.
İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 2.500.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
13.05.2016 Kamuoyuna Duyuru!  
Tarım ve Kırsal Kalkındırma Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilen ve yürütülen IPARD II 2014-2020 Programı için bazı kişi ve işletmeler “Danışmanlık Hizmeti” adı altında potansiyel yatırımcılara hibe desteğinin çıkarılacağı taahhüttü veya hak kazandıklarını bildirerek belli miktarda ücret talep edip dolandırıcılık teşebbüsünde bulundukları tespit edilmiştir.
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı 4.000.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı,
· Havacılık Raylı Sistemler Savunma Sanayi Mali Destek Programı
· Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü Mali Destek Programı
olmak üzere 2 ayrı mali destek programı ile toplam 16.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Zafer Kalkınma Ajansı 2016 yılı içerisinde;
“ Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı’’ ,
“ Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı”

Kapsamında 25 Milyon TL bütçesi ile uygun projelere destek sağlayacaktır.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı içerisinde,
Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ,
İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı ,
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı,

kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için toplam 15 Milyon TL bütçesi ile uygun projelere destek sağlayacaktır.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 850.000 TL bütçe ile açılmıştır.
Serhat Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 600.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
Fırat Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 1.700.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan genç çiftçilere hibe desteği başlıyor. Tebliğ kapsamında kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi kısımları yer alıyor.
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) koordinasyonluğunda, GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı ve GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı adı altında toplamda 5.000.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısı yapıyor.
Zafer Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı kapsamında “ Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı’’ ile “ Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı” içerikli proje teklif çağrısı ilan edildi.
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 750.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 71781