Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Facebook Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
Hibeler Krediler Teşvikler Enerji
Türkiye’nin güney bölgelerinde, Turizm, Sanayi, Tarım, Ticaret ve Sağlık sektörlerindeki enerji ihtiyacına yönelik ekonomik çözümlerin tanıtıldığı, bölgenin en önemli ticari buluşması olan 4. Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı 17-19 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya Cam Piramit’te gerçekleşecektir.
Trakya Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı için 710.000 TL bütçe ayırmıştır.
ATSO’nun vermiş olduğu 70 Saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine %90 devam şartını sağlayan katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonunu almış bulunmaktayız.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için 7.000.000 TL bütçe ayırmıştır.
Yatırım Teşvik Belgesi başvurularında “ithal makine ve teçhizat alımı” kapsamına giren listelerin başvuru sahibi tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesi ve akabinde Bakanlık tarafından onaylanan listelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemine alınmasının uygun görüldüğü ifade edilmiştir.
TRA1 Düzey 2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatların değerlendirilmesi, sosyo-ekonomik kalkınma için mevcut potansiyellerin belirlenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak ve somut çıktılar üretebilecek stratejik faaliyetlerin, araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.
Ankara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 1.000.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 3 ayrı çağrıdan oluşan yeni destek paketi KOBİ’lere 300 Milyon TL daha destek verecek.
İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 2.500.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
13.05.2016 Kamuoyuna Duyuru!  
Tarım ve Kırsal Kalkındırma Kurumu (TKDK) tarafından ilan edilen ve yürütülen IPARD II 2014-2020 Programı için bazı kişi ve işletmeler “Danışmanlık Hizmeti” adı altında potansiyel yatırımcılara hibe desteğinin çıkarılacağı taahhüttü veya hak kazandıklarını bildirerek belli miktarda ücret talep edip dolandırıcılık teşebbüsünde bulundukları tespit edilmiştir.
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Mali Destek Programı 4.000.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı,
· Havacılık Raylı Sistemler Savunma Sanayi Mali Destek Programı
· Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü Mali Destek Programı
olmak üzere 2 ayrı mali destek programı ile toplam 16.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Zafer Kalkınma Ajansı 2016 yılı içerisinde;
“ Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı’’ ,
“ Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı”

Kapsamında 25 Milyon TL bütçesi ile uygun projelere destek sağlayacaktır.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı içerisinde,
Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ,
İthalat Bağımlılığının Azaltılması ve İhracatın Geliştirilmesi Mali Destek Programı ,
Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı,

kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için toplam 15 Milyon TL bütçesi ile uygun projelere destek sağlayacaktır.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 850.000 TL bütçe ile açılmıştır.
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 84041