Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Facebook Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
Hibeler Krediler Teşvikler Enerji
Ahiler Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı ile 9.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ile 630.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı ile 1.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Mevlana Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ile toplam 500.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı olmak üzere üç ayrı mali destek programı ile toplam 10.500.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Serhat Kalkınma Ajansı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı, Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ve Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı olmak üzere üç ayrı mali destek programı ile toplam 10.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 500.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
Trakya Kalkınma Ajansı, İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, Sosyo-ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ve Yenilikçi Girişimcilik Mali Destek Programı olmak üzere dört ayrı mali destek programı ile toplam 11.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Küçük Ölçekli İşletmeler Mali Destek Programı, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve Sürdürülebilir Çevre Mali Destek Programı olmak üzere üç ayrı mali destek programı ile toplam 12.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Çukurova Kalkınma Ajansı Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 7.000.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
Fırat Kalkınma Ajansı İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 7.000.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
İpekyolu Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ile 1.250.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Ankara Kalkınma Ajansı, İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı, Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı ve Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı olmak üzere üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı 1.200.000 TL bütçesi ile açılmıştır.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Kar amacı güden firmalara yönelik Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Tarımsal Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile toplam 10.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.
İstanbul Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Mali Destek Programları için ilana çıkmış bulunmaktadır. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Yılı Mali Destek Programları için tahsis edilen kaynaklar ve son başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır.
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 45634