Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI
Duyuru Tarih: 19.01.2018

 
Program Adı
 
Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı
 
 
Programın Amacı
 
Programın Genel Amacı
TR82 Bölgesi’nin ekonomik potansiyelinin değere dönüştürülmesi ve
sosyal refahın arttırılması.
 
Programın Özel Amacı TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılması.
 
 
 
 
Öncelikler
 
Öncelik 1: Turizm tesislerinin hizmet kapasitesinin ve kalitesinin
arttırılması,
 
Öncelik 2: Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi.
 
Programın Toplam Bütçesi
 
6.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
• Asgari Destek Tutarı: 75.000 TL
 
• Azami Destek Tutarı: 750.000 TL
 
 
Proje Başına Mali Destek Oranı
 
ASGARİ %25
 
AZAMİ %50
 
Süre
 
Azami proje süresi, 24 aydır
 
Uygun Başvuru Sahipleri
TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf
ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı KOBİ statüsündeki işletmeler.
 
KAYS Proje  Girişi  için Son Başvuru Tarihi
 
02.03.2018 Saat: 23.59
 
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih
 
09.03.2018 Saat: 18.00
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 180443