Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI
Duyuru Tarih: 18.01.2018

 
Program Adı
 
SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI
 
 
Programın Amacı
Programın Genel Amacı
Endüstriyel enerji verimliliğini artıran tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla, TRC1 Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunmaktır.
 
Özel Amaç
TRC1 Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının bölge sathında yaygınlaştırılmasıdır.
 
 
 
 
Öncelikler
 
Öncelik 1: Bölgedeki sanayi işletmelerinde enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması
 
Öncelik 2: Bölgede üretim yapan sanayi işletmelerinde enerji verimliliğine yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması
 
Öncelik 3: Rekabetçi küme işletmelerinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin kurulması
 
Programın Toplam Bütçesi
 
1.500.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
ASGARİ 50.000 TL
 
AZAMİ 400.000 TL
 
Proje Başına Mali Destek Oranı
 
ASGARİ %10
 
AZAMİ %50
 
Süre
 
Azami proje süresi, 18 aydır
 
Uygun Başvuru Sahipleri
-İşletmeler - Adi Komandit Şirket -İşletmeler - Paylı Komandit Şirket - İşletmeler - Kollektif Şirket - İşletmeler - Şahıs İşletmesi - Kooperatifler - Birlikler - Kar Amacı Güden Kooperatif - İşletmeler - Limited Şirket - İşletmeler - Anonim Şirket - Kooperatifler - Birlikler - Kar Amacı Güden Birlik (Mahalli İdare Birliği Olmayan Birlikler)
 
KAYS Proje  Girişi  için Son Başvuru Tarihi
 
12.03.2018 Saat: 17.00.
 
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih
 
19.03.2018 Saat: 17.00
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 173387