Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI
Duyuru Tarih: 18.01.2018

 
Program Adı
 
YENİLİKÇİ İŞLETMELER MALİ DESTEK PROGRAMI
 
 
Programın Amacı
Genel Amaç: TRC1 Bölgesindeki işletmelerin rekabetçilik ve yenilikçilik kapasitesinin arttırılması.
 
Özel Amaç: İmalat sanayiinde; Ar-Ge ve tasarım altyapısının geliştirilmesi ve yenilikçiliğin arttırılması
 
 
 
Öncelikler
 
İmalat sanayi işletmeleri için;
1. Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinin kurulması,
2. Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin yapılması
3. Ar-Ge odaklı Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin geliştirilmesi
4. Endüstri 4.03 uygulamalarının yapılması,
 
 
Programın Toplam Bütçesi
 
6.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
ASGARİ 75.000 TL
 
AZAMİ 500.000 TL
 
Proje Başına Mali Destek Oranı
 
ASGARİ %10
 
AZAMİ %50
 
Süre
 
Azami proje süresi, 18 aydır
 
Uygun Başvuru Sahipleri
Kar Amacı Güden İşletmeler
 
KAYS Proje  Girişi  için Son Başvuru Tarihi
 
12.03.2018 Saat: 17.00.
 
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih
 
19.03.2018 Saat: 17.00
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 173382