Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
Sık Sorulan Sorular

IPARD 2

1)      Desteklenen iller hangileridir?

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.

2)      Desteklenen alanlar hangileridir?

Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım, et üreten tarımsal işletmelere yatırım, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi, kırsal turizm, kültür balıkçılığının geliştirilmesi.

3)      Kimler başvurabilir?

IPARD programı kapsamında kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Başvuru sahibi, başvuru sunulduğunda 65 yaşın üzerinde olmamalı; vergi ve SGK prim borcu bulunmamalıdır.

4)      Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım kapsamında desteklenen minimum ve maksimum kapasite nedir?

a.       En az 10, en fazla 120 inek kapasitesi veya
b.      En az 50, en fazla 500 süt veren koyun kapasitesi veya
c.       En az 50, en fazla 500 süt veren keçi kapasitesine sahip olmalıdır veya
d.      7, 8, 9 süt ineğine sahip olan tarımsal işletmeler yatırımın sonunda en az 10 baş süt ineğine ulaşacağına ilişkin taahhütname sunmalıdır.

5)      Proje kapsamında güneş enerjisi santrali kurulup, işletme kendi elektriğini üretip, fazlasını devlete satabilir mi?

1 MW’a kadar yani lisanssız elektrik üretimi santral kurmayı ve devlete satmayı desteklemektedir.

6)      Kendi iletişime geçtiğimiz şirketlerin dışında ihaleye katılabilir miyiz? Bununla ilgili yasal bir şart var mıdır?

Yatırımcı aynı zamanda yüklenici veya yüklenici şirkete ortak olamaz, yüklenici ve yatırımcı arasında üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olamaz.

7)      Organik tarım, arıcılık, yumurta tavukçuluğu, ceviz ve badem yetiştiriciliği  desteklenen alanlar kapsamında mıdır?

2014-2020 kapsamında desteklenecektir.

8)      İşletmenin kurulacağı yer kiralanabilir mi?

Evet. Kira sözleşmesinin asgari proje uygulama süresi artı beş yıllık sürdürülebilirlik süresini içermesi koşulları ile kiralama yapılabilir.

9)      Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu destek ödemelerini ne zaman, nasıl alıyor?

Ödemeler projedeki uygun harcama tutarına göre bir, iki veya üç taksit halinde yapılır. Harcama tutarı 250 Bin €’ya kadar olan projelerde tek seferde; uygun harcama tutarı 250 Bin – 1 Milyon € arasında olan projelerde bir veya iki taksit; 1 – 3 Milyon € arasında olan projelerde ise bir, iki veya üç taksit halinde ödeme yapılır.

10)   Daha önce Yatırım Teşvik Belgesi almış biri bu hibeden yararlanabilir mi?

Yatırım tamamlama vizesi alınıp Yatırım Teşvik Belgesi tamamlandığı takdirde hibe desteğinden yararlanabilir.

11)   Yatırım konusu yeni işletmeleri mi kapsamaktadır? Var olan bir işletme için nasıl bir yol izlenebilir?

Yeni ya da mevcut işletme kavramı tedbirden tedbire değişiklik göstermektedir. Mevcut işletmeler açık çağrıdaki öncelikler doğrultusunda uygun bir proje yazımı ve projenin tüm süreçlerinde danışmanlık desteği almak için firmamız ile detaylı görüşebilir.

12)   2014-2020 IPARD programı kapsamında 103 tedbiri için minimum ve maksimum harcama tutarları nelerdir?
 •   Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: En az 30.000 Avro En fazla işleme tesisleri 3.000.000 Avro; Toplama merkezleri 1.000.000 Avro
 • Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: En az 30.000 Avro En fazla 3.000.000 Avro
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması: En az 30.000 Avro En fazla 1.250.000 Avro
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması: En az 30.000 Avro En fazla 1.500.000 Avro

13)   IPARD 2 kapsamında destek verilecek uygun yatırım alanları hangileridir?
 • Makine ve ekipman alımı/ Bilgi Sistemleri Alımı
 • Yapım İşleri
 • Hizmet Alımı
 • Proje Görünürlüğü

14)   Aynı ilde en fazla kaç adet süt toplama merkezi faaliyet gösterebilir?

Bir başvuru sahibi, toplam kapasitenin 70 ton/gün toplam kapasiteyi aşmamasına ve toplam uygun yatırımların değerinin 1.000.000 Avro’yu aşmaması şartıyla, aynı ilde 5 adete kadar süt toplama merkezi kurmak üzere tek bir çağrı kapsamında başvuru yapabilir.

15)   Yatırımların sonunda ne gibi standartlar sağlanmış olmalıdır?

Yatırım sonunda iş güvenliği, AB hijyen, yapısal gereklilikler (AB 852/2004 ve 853/2004’e göre) ve çevre koruma ile ilgili standartlar sağlanmalıdır.

16)   Su ürünleri üretimi için üretim kapasite sınırı ne olarak belirlenmiştir?

En az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

17)   Desteklenmeyen harcamalar nelerdir?
 • Arazi ve mevcut binaların alımı
 • Kiralama giderleri
 • İkinci ek makine/ekipman
 • Canlı hayvan alımı
 • Traktör
 • Ayni katkılar
 • İşletme giderleri
18)   Yenilenebilir enerji yatırımlarında yatırımın yapılacağı yer ile yenilenebilir enerji tesisinin yeri farklı olabilir mi?

Yenilenebilir enerji yatırımının yapılacağı adres ile tüketimin olduğu yer aynı parselde olacaktır.

19)   Off- Grid (Şebekeden bağımsız) sistemler destek kapsamında mıdır?

IPARD 2 ile birlikte off- grid sistemler destek kapsamına alınmıştır.

20)   Neden Yumurta Tavukçuluğu’nda sadece yeni işletmeler destek kapsamındadır?

2016 ile birlikte değişeceği öngörülen kafes sistemi sebebiyle sadece yeni işletmeler desteklenir. Yeni kurulacak sistemlerin AB standartlarına uygun olabilmesi açısından eski sistemlerin tamamen temizlenmesi amaçlanmaktadır.

21)   Türkiye’de IPARD programı haricinde Yenilenebilir Enerji konusunu içeren, hibe desteği ya da teşvik var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

KKYDP, Kalkınma Ajansları hibeleri; Ekonomi Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik desteklerinden faydalanılabilir.

22)   KKYDP hibesinden faydalanan bir proje hibesini iptal edip IPARD programına başvuru yapabilir mi?

Hibe suiistimali gibi bir durum söz konusu değil ise çağrıların açık olduğu dönemde uygun sektörde başvuru gerçekleştirmesinde bir sakınca yoktur. Aynı proje için birden fazla devlet desteğinden faydalanılamaz.

23)   Ödemelerin faydalanıcıya taksitli olarak geri dönmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Projenin yatırım tutarına göre değişen taksit sistemleri bulunmaktadır. Uygun harcamaların toplam değeri 500.000 TL ve altına tek taksit; 500.000 TL – 2.500.000 TL arasında ise iki taksit; 2.500.000 TL üzeri ise üç taksit olarak ödemeler TKDK’dan talep edilebilir.

24)   302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri için Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda desteklenecek sera büyüklüğü nedir?

302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri için desteklenen maksimum sera büyüklüğü 1 ha’dır.

25)   IPARD 2 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması tedbirinde AB’ye ihracat yapan bir firma programa başvuru yapabilir mi?

IPARD 2 103 tedbirine başvurabilmek için AB’ye ihracat yapmamış olma şartı aranmaktadır. Şirket AB hayvansal ürünleri ihracat yapan onaylı işletmeler listesinde ise başvuru yapamaz.
Ama başka bir şirket kurulup o şirket üzerinden başvuru yapılabilir.

26)   Şirketin çağrı rehberi yayınlandıktan sonra kurulması engel teşkil eder mi?

Hayır sorun olmaz. Şirket çağrı ilanından sonra da kurulabilir. Yeni kurulacak şirket ihracatı olmadığı için uygunluk kriterini sağlayacaktır.

27)   Mevcut işletme üzerinden öz tüketime dair sadece yenilenebilir enerji üzerine başvuru yapılabilir mi?

 103 tedbiri altında olan tüm başvurularda ihracat yapmamış olma şartı aranır.

28)   Leasing ile kiralanan araçlar uygun harcamadan sayılır mı?

Hayır, sadece yeni alınacak makine ekipmanlar uygun harcama olarak görülecektir.

29)   Tekerlekli araçlar destek kapsamında mıdır?

Hayır, tekerlekli araçlar destek kapsamına girmez.

30)   Proje başvurusunda istenilen AB uygunluk standartları raporlarını hangi kurum/kuruluşlardan temin edebiliriz?

Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığından temin edilebilir.

31)   IPARD 302-7 alt tedbirine yapılacak bir yatırımda, çekilecek hattın kaydırılması kazanılmış hibe desteği açısından sorun yaratır mı?

Aynı parselde olması durumunda bir sakınca yoktur.

32)   IPARD programının hibe desteğinden faydalanan bir işletme aynı anda Yatırım Teşvik Belgesi de alabilir mi?

İşletme hibe desteği aldığı projede yer alan kalemler için yalnızca tek bir devlet desteğinden faydalanabilmektedir.

33)   Firmanın devir işlemleri IPARD programında sorun teşkil eder mi? Çağrı açıldıktan sonra devir işlemi yapılmış bir şirketin programa başvuru yapmasında bir sakınca var mıdır?

Başvurunun tamamlanması aşamasına kadar sorun teşkil etmemektedir. Başvuru yapıldıktan ve hibeye hak kazanıldıktan sonra problem yaratabilmektedir. Devir işleminin çağrı açıldıktan sonra yapılmış olması sakıncalı bir durum değildir.

34)   302-1 tedbiri için karşılanması gereken alan koşulları nelerdir?

Açık alan arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar, sera büyüklüğü maksimum 1 hektar olmalıdır. Yeni işletmeler nihai ödeme talebi sırasında bu kriterleri karşılamalıdır.

35)   IPARD 2014-2020 Programı yumurta tavukçuluğuna nasıl destek vermektedir?

Program en az 20.000, en fazla 100.000 yumurta tavuğuna destek vermektedir. Yumurta tavukçuluğuna başvurularda tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya işletmesini başka bir yere taşımak isteyen (aynı ilde olmak kaydı ile) mevcut tarımsal işletmeler destek için uygundur. Mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmadan, mevcut binalarını genişletmek için de başvuruda bulunabilirler.

36)   IPARD yurtdışı makine ekipman alımlarında gümrük vergisi geçerli mi?

Evet, geçerlidir.

37)   302-7 tedbirinde KOBİ olma şartı aranmakta mıdır?

302’nin tüm tedbirlerinde KOBİ olma şartı aranmaktadır.

38)   KDV’de gözetim vergisi nasıl oluyor?

KDV muafiyeti olan yatırımlar (Yatırım Teşvik Belgesi olan, AB projeleri) bu uygulamadan etkilenmeyecektir.

39)   Başvuru aşamasında ya da proje yürütülürken devir işlemleri söz konusu olabilir mi?

Firmanın devri söz konusu olursa; başvuru çağrı rehberi yayınlandıktan sonra devir olması halinde bu bir engel teşkil etmemektedir. Fakat proje başvurusu sunulmasından itibaren, projenin geçtiğini ve uygulandığını da varsaydığımızda, 5 yıl boyunca devredilmemesi gerekmektedir.

40)   IPARD programı için makine ekipman alımlarının destekleneceği ülkeler hangileridir?
 • AB Üyesi Ülkeler
Almanya, Hırvatistan, Lüksemburg, Avusturya, Hollanda, Macaristan, Belçika, İngiltere, Malta, Bulgaristan, İrlanda, Polonya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Portekiz, Danimarka, İsveç, Romanya, Estonya, İtalya, Slovakya, Finlandiya, Letonya, Slovenya, Fransa, Litvanya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
 • AB’ye Aday Ülkeler ve Diğer Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Faydalanıcısı Ülkeler
Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Karadağ
 • Türkiye Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı Ülkeleri (ENPI)
Azerbaycan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Belarus, İsrail, Suriye, Cezayir, Libya, Tunus, Ermenistan, Lübnan, Ukrayna, Fas, Mısır, Ürdün, Gazze ve Batı Şeria (Filistin Otoritesi), Moldova
 • Avrupa Ekonomik Bölgesi Ülkeleri
Lihtenştayn, Norveç, İzlanda

41)   IPARD programı ile arıcılık faaliyetlerine hibe desteği almak için gereken şartlar nelerdir?

IPARD 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinin şartları başvuru sahibinin şirket olması ve bu şirketin de KOBİ olması gerektiğidir. 302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması sektörüne başvurabilmek için ise başvuru sahibinin şirket olması ve KOBİ olma şartlarının yanı sıra Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olunması ve ana arı üretimi söz konusu ise lisans sahibi olma şartları aranmaktadır.

42)   IPARD 302-7 Yenilenebilir Enerji tedbiri için KOBİ olma şartı aranmakta mıdır? BOBİ’ler bu program kapsamında hibe desteği alamazlar mı?

TKDK, 302-7 Yenilenebilir Enerji tedbiri için KOBİ olma şartını sunar. Tedbire başvuru yapacak her şirket gibi Büyük ölçekli işletmelerin bağlı ortaklıklarından meydana gelen bu şirketin de KOBİ olma zorunluluğu vardır. Büyük ölçekli işletmelerin bağlı ortaklıkları KOBİ sınıfına girmemektedir. Dolayısı ile eğer IPARD’ın bu tedbirinden faydalanılmak istenirse başvuru sahibi şirket KOBİ olmalıdır.
  
 
EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT DESTEKLERİ
 
1) Ekonomi Bakanlığı İhracat Desteklerinden yararlanmak için hangi şartlar aranmaktadır?

Ekonomi Banaklığı İhracat Desteklerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.

2) Ekonomi Bakanlığı Tasarım Desteğinden faydalanmak için firmaların geriye dönük tasarıları bu destekten faydalanabiliyor mu?

Firmaların geriye dönük olan tasarımları destek dışında kalmaktadır.

3) Ekonomi Bakanlığı Tasarım Desteği onaylanan tasarıların yurtdışına ihraç etmek şartı aranıyor mu?

Doğrudan bir şart aranmıyor ancak İhracat Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiğinden Türkiye İhracatına katkıda bulunmasını beklemektedir.

4) Ekonomi Bakanlığı Tasarım Desteği kapsamında istihdam edilen personelin işe başlama tarihi önemli midir?

İstihdam edilen personelin işe başlama tarihinin önemi yoktur. O departmanda çalışması yeterli olacaktır.
.
5) Yurt içi Fuar Desteği başvurusu yapmadan organizatörden yer kiralamak gerekir mi?

Öncelikle organizatörden yer kiralamak ve sözleşme yapılması gerekmektedir. Ardından Fuardan 3 iş günü içerisinde başvuru yapılmalı ve evraklar teslim edilmelidir.

6) Yurt içi Fuar Desteği Yurt Dışı Fuarlarında stant açmayı destekler mi?

Sadece KOSGEB bünyesindeki Yurt içi Fuarları destekler.

7) Ekonomi Bakanlığı Döviz Kazandırıcı hizmetler grubundan Turizm otel grupları girebiliyor mu?

Sadece Sağlık Turizmi(Termal Turizm) desteklenmektedir.

8)      Termal turizm ne şartlarda desteklenmektedir?
 1. Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları:
 • Tescil ve Korunma Desteği
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket alımına yönelik Danışmanlık Desteği
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama Desteği
 • Yurtdışı Birim Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Acenta Komisyon Desteği
      2.  Sağlık Turizm ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek:
 • Tercümanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi
 •  Hasta Yol Desteği
Tüm Hizmet Sektörleri için (Turizm içinde) TURQUALITY Markalaşma Kararı Resmi Gazete’de yayınlanıp, yürürlüğe girmiştir ancak Tüm Sektörler için sektör sektör Genel Kararlar/ Kriterlerin olacaktır, tüm başvuranların destek alabileceği bir karar olmasa da kriterlere uygun yalnızca onların dikkate alınacağı bir düzenleme yapılacağı ilgili sektörlerde değerlendirme kriterleri belirlenecektir. Turizmde henüz kriterlerin yapılmadığını süreç belirsiz ve başlatılmamıştır.

9) Ekonomi Bakanlığı Yurt Dışı Pazar Araştırması kapsamında araç kiralamada, araç dışında benzin masrafı da karşılanıyor mu?

Araç kiralama da sadece günlük araç kiralama bedeli karşılanmaktadır. Yapılan ekstra masraflar desteklenmemektedir. Araç kiralama bedeli günlük 50 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.
 
10) Ekonomi Bakanlığı Desteklerinden faydalanabilmek için KEP adresi almak zorunlu mudur?

Yapılan revizyona göre 1.10.2016 tarihine kadar firmaların KEP adresi temin etme zorunluluğu yoktur, müsamaha gösterilecektir. Ancak 1.10.2016 tarihinden sonra KEP adresi almak zorunlu hale gelecektir.
 
11)   Şahıs şirketleri Ekonomi Bakanlığı Desteklerinden yararlanabiliyor mu?

Hayır, şahıs şirketleri Ekonomi Bakanlığı Desteklerinden yararlanamazlar.
 
 
EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ
 
1)  Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir?

YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

2) Yatırım kapsamında taşıt araçları teşvik edilmekte midir?

a.       Sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ile madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar hariç olmak üzere karayolu nakil vasıtaları ve binek araçları Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir.

3) Mevcut tesisim için teşviklerden faydalanabilir miyim ?

Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için YTB alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

4) Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri Yatırım Teşvik Desteklerinden faydalanabiliyor mu ?

a.  “Poliklinik” ibaresi Yatırım Teşvik desteklerinden faydalanamayacaktır. “Merkezi” olarak açılması şeklinde yatırım teşvik belgesi alınabilir.

5)  Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tıp Merkezi gibi oluşumlar hangi Yatırım Teşvik desteklerinden faydalanabilmektedir?

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tıp Merkezi gibi oluşumlar sadece Genel Teşvik desteklerinden yararlanabilmektedir.

6) Bölgesel Teşvik desteklerinden faydalanabilecek sağlık yatırımları hangi kapsamda olmalıdır?

“Hastane” kapsamında yapılacak yatırımlar bölgesel teşvik desteklerinden faydalanabilecektir.

7) Kültürel yatırımlarda Yatırım Teşvik Sisteminden faydalanılabilir mi?

Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

8) Yatırım Teşvik Belgesi alımı demir çelik üretimlerinde hangi koşullara bağlıdır?

a-) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması

b-) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması

c-) Çalışan sayısının yıllık 250 kişiden az olması

ç-)Yıllık net satış hasılatı 50 Milyon € veya mali bilançosu değeri 43 Milyon € karşılığı Türk Lirasını aşmaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan işletmeler yerel yönetimler ve kalkınma ajansları aracılığı ile yatırım teşvik belgesi alabilirler.

9)      İkinci el makine ekipman alımlarında Yatırım Teşvik desteklerinden faydalanılabilir mi?

Kullanılmış yerli makine ve teçhizat teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir.

10)   Yatırım Teşvik Belgesi ile alınmış ürünlerin satışı mümkün müdür?

Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama işlemleri yapıldıktan sonra 5 yıl geçtikten sonra satış mümkündür.

11)   Yatırım Teşvik Belgesi almış bir firma ne kadar süreliğine bundan yararlanmaktadır? Bu sabit bir zaman dilimi midir? Değişkenlik gösterir mi? Süre uzatımı olabilir mi?

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların Belgede öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bölgesel desteklerde ise süreler değişkenlik göstermektedir.

12)   Yatırım Teşvik Belgesini aldıktan sonra süreç nasıl işlemektedir? Firma alımları nasıl yapmalıdır?

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında harcama yapılması gerekmektedir.

13)   Bölgesel yatırım teşvik desteğinden faydalanırken teşvik kapsamında yıllık kira bedeli de yer almakta mıdır?

Yatırım yeri tahsisi: Yatırım yeri tahsisi Bölgesel Teşvik Desteklerinden faydalanıldığı takdirde sadece yatırımın yapılacağı yerin tahsis edilmesi desteğidir. Kira bedelini, kredilendirilerek satın alımları vb. karşılamaz. Kira bedeli yatırımcıya aittir.

14)   Yatırım teşvik desteklerinden yararlanırlarken, aynı zamanda Kobi proje desteklerinden de yararlanılabilir mi?

Faydalanıcı aynı anda birden fazla destekten faydalanacaksa, faydalanacağı desteklerin konu/alan vb. aynı olmamalıdır. Örneğin KOBİ Proje destek programından faydalanırken KDV istisnası ya da gümrük muafiyeti kullanılırsa Yatırım Teşvik desteğinden faydalanamaz. Hibe desteği ya da muaf tutulacak konuların farklı olması gerekmektedir.

15)   İmalat sektörü destek kapsamında mıdır? Ne tür makine ekipmanlar yatırım teşvik kapsamında uygun görülmektedir?

İmalat sektörü destek kapsamındadır ve üretimde kullanacağınız her türlü makine ekipman destek kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun tek koşulu olarak makine ekipmanın amortismana tabi iktisadi kıymet olması gerekmektedir ve hammadde olmaması gerekmektedir.

16)   Yatırım Teşvik Belgesi mevcut bir işletme 5 yıl boyunca elektrik satışından kaynaklı kurumlar vergisi muafiyetinden faydalanabilir mi?

Yatırım teşvik desteklerinde yenilenebilir enerji yatırımlarında kurumlar vergisi muafiyeti söz konusu değildir.

17)   Kepenk makinesi desteklenir mi?

Kepenk makinesi Ekonomi Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik Desteği kapsamında desteklenmemektedir.
 
TURİZM YATIRIM & İŞLETME BELGESİ
 
1) Turizm Belgesi’nin sağladığı haklar nelerdir?
 •   Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı
 •   Turizm kredileri
 •   Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi
 •   Su ücretlerinin bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi
 •   Haberleşme kolaylıkları
 •   Personel çalıştırılması
 •   Alkollü içki satışı
 •   Yat turizminde hak ve kolaylıklar
 •   1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile sağlanan kolaylıklar       
2)   Belge Devri nedir?

Halihazırda Turizm Yatırımı/ İşletmesi Belgeli tesislerin belge üzerinde yer alan belge sahibinin değişmesini ifade eder. Turizm Yatırımı Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin söz konusu tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almasını gerektirir.

3)  Kapasite/tür ve sınıf değişikliği için neler yapılmalıdır?

Turizm Yatırım Belgeli bir tesisin belge sahibi kapasite değişikliği talebini belirten bir dilekçe ve yeni kapasiteye ilişkin tesis raporu ile bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır.

4)  Belge iptali sürecini hızlandırmak için kişisel bir başvuru ya da elden teslim mümkün müdür?

Hayır. Belge iptali tamamen kontrolörünüz ve sistem ile bağlantılıdır.

5)  Turizm Yatırım Belgesi’nden Turizm İşletme Belgesi’ne geçiş sağlanırken ödenecek harç ücretleri nelerdir?

2015 yılı kapsamında harçların tamamını Yıldız sayısı başına 1.000 TL + Plaket için 1.500 TL ve vergi dairesine ödemeler oluşturmaktadır.

6)  Turizm Yatırım Belgesi iptal olmuş bir işletme bakanlığa yapacağı başvuruda dilekçesini Turizm İşletme Belgesine Geçiş olarak mı doldurmalıdır, yoksa Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi olarak mı?

Turizm Yatırım Belgesi iptal olduğu için Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi olarak başvuru yapmalıdır.
 
 
YEŞİL YILDIZ
 
1)  Yeşil Yıldız nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır.

2) Yeşil Yıldızı kimler alabilir?

Yeşil yıldızı ilgili tebliğde belirtilen koşulları sağlayan, Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri alabilir.

3) Yeşil Yıldızın süresi ne kadardır?

Gerekli kriterleri dağlayarak Bakanlıkça denetlenerek uygun bulunan tesisler her 2 yılda bir tekrar denetlenerek Yeşil Yıldız’ın devamı sağlanır.

4)  Yeşil yıldızın faydaları nelerdir?
 •  İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır,
 •  İşgücünün optimal kullanımı sağlanır,
 •  Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır,
 •  Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur,
 •  Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur,
 •  Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar,
 •  Yatırımlar yapılmadan önce çevreye duyarlı olarak planlama yapılır,
 •  Pazarlama aşamasında avantaj sağlar,
 •  Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar.
  
KALKINMA AJANSLARI
 
1)  Bir şirket olarak kar amacı gütmeyen bir kooperatifin projesine ortak olabilir miyiz?

Kar amacı güden kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projelerine ortak olamazlar ancak projeye iştirakçi olarak katılabilirsiniz.

2)  Kalkınma ajansından alınan hibe ile yürütülen bir proje ile eş zamanlı Yatırım Teşvik Belgesi alınabilir mi?

Hayır, alınamaz. Alındığı tespit edilirse belgenin iptali için yasal işlem başlatılır.

3)  Kalkınma Ajansı farklı projeler ile aynı şirket üzerinden farklı çağrılara başvuru yapılabilir mi?

Örneğin; Nezaket LTD. ŞTİ. Çiftlik kurdum. Gene aynı şirket ile büyük baş hayvancılık yapacağım gibi.
Bir şirket bir Kalkınma Ajansı’nın açık çağrısından o dönemde tek bir proje ile hibe desteği alabilir.

4)  Her Kalkınma Ajansının çağrıları bir birine benzemekte midir? Yani ortak yönleri var mıdır?

Kalkınma Ajanslarının çağrıları bölgelerin gelişmişlik düzeylerine göre açılır. Bölgelerin ihtiyacı olan yatırımlara yatırımcının teşviki amaçlanan proje çağrıları dönem dönem değişiklik göstermektedir.

5)  Faaliyet gösterilen bölgenin dışında başka bir şehirde yatırım yapılabilir mi? Orada yerleşik olarak bir ofis veya genel merkez olmak zorunda mıdır?

Hayır yapılamaz. Sadece ilgili Kalkınma Ajansının kapsadığı bölgedeki iller açılacak hibe çağrılarından faydalanabilir.  İşletme hibe desteğinden faydalanacak illerden birinde yerleşik olmalıdır.

6) Kalkınma ajanslarının çağrılarında bulundukları bölge dışında öncelik tanınacak başka bir özellik var mıdır?

Açık çağrıların öncelikli konuları ile başvuru yapılan projenin paralel oluşu öncelik tanınan bir başka konudur.

7) Proje konusunun firmanın faaliyet alanı dışında olsa bile hibe desteklerinden faydalanılabilir mi?

Hayır. Firmanın yapacağı yatırım ile faaliyet alanının örtüşmesi gerekmektedir.

8) Başvuru sahibinin ikamet ettiği şehir başvuru kriterlerini etkilemekte midir?

Başvuru sahibinin ikamet ettiği şehir etkilememektedir fakat, firmanın faaliyet gösterdiği şehrin, başvuru yapılan Kalkınma Ajansının kapsadığı şehirlerden biri olması gerekmektedir.
  
EXIMBANK
 
1)EXİMBANK kredileri nedir?

Firmaların ihracata/döviz kazandırıcı hizmet ihracına hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçları karşılandığı kredilendirme sistemidir.

2) EXİMBANK kredilerinden faydalanmak için bir şart var mıdır?

Yurtdışında proje üstlenen veya ihracat gerçekleştirecek firmaların Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş, mali yapısı güçlü, ticari itibarı yüksek ve alanında deneyim sahibi firmalar olmaları beklenmektedir. Firmalar, ana müteahhit, taşeron veya konsorsiyum ortağı olarak krediden yararlanabilir.
Finanse edilecek projelerde, yüklenici firmaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi sahibi olması şartı aranır.

3)EXİMBANK kredi türleri nelerdir?

Eximbank kredi türleri Kısa Vadeli İhracat Kredileri, Orta- Uzun Vadeli İhracat Kredileri ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Kredilerdir.
Kısa Vadeli İhracat Kredileri: Reeskont Kredisi, Sevk Öncesi İhracat Kredileri, İhracata Hazırlık Kredileri, Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi, KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri, Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ve İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi olarak ayrılmıştır.
Orta- Uzun Vadeli İhracat Kredileri: İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi, İhracata Yönelik Yatırım Kredisi, Marka Kredisi, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi, Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi, Özellikli İhracat Kredisi, Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı
Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler: Turizm Kredisi, Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (UNPK), Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi, Yurtdışı Fuar Katılım Kredisi

4) Eximbank Kredilerinden faydalanmak için ne tür teminatlar kabul edilmektedir?

Türk Eximbank tarafından kullandırılacak krediye ilişkin geri ödeme ve ihracat taahhüt yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda oluşabilecek azami risk tutarının asgari %100'ü oranında asli teminat tesis edilir.

Krediye ilişkin asli teminatlar;

•             Süresiz veya kredi süresi ile uyumlu kesin banka teminat mektubu. Teminat mektuplarının vade sonunda uzatılması koşuluyla en az 15 ay vadeli olarak Türk Eximbank’a iletilmesi de mümkündür.
•             Devlet İç/Dış Borçlanma Senedi.
•             KGF Kefaleti

5) Eximbank Kredilerinin Avantajları Nelerdir?

Kısa vadeli kredi programları; vergi, resim ve harç ile KKDF istisnasına tabidir. Faiz oranları yükselse bile vade sonuna kadar kredinin kullandırıldığı tarihteki faiz oranı geçerlidir. Faiz oranları, Eximbank tarafından piyasa faiz oranlarına göre daha düşük belirlendiği için ihracatçıya faiz avantajı sağlanır.

6) Eximbank Tarafından Kredilendirilmeyen İhracat Şekilleri Nelerdir?

a. Transit ticaret,
b. Takas (özel takas hariç),
c.Bedelsiz ihracat,
d.Reeksport,
e. Bağlı muamele,
f.Sınır ticareti
g.Geçici ithalat.

7) Hangi döviz türleri için kredi kullanılabilir?

Kredi TL ya da Döviz olarak kullandırılabilir. Döviz kredilerinde USD ve EURO döviz cinsleri üzerinden işlem yapılmaktadır.

8) Kredinin vadesi nedir?

Program kapsamında vadesine azami 240 gün kalan bonolar iskonto edilecektir. Ayrıca yalnızca döviz kredilerinde program limiti içinde kalacak şekilde azami 50 milyon ABD Doları tutarına kadar, 240 günü aşan kısmı Banka kaynaklarından karşılanmak üzere vadesine 360 gün kalmış bonolar da iskonto edilebilecektir.

9) Bono tutarı nedir?

TL kredilerde bono tutarı başvuru tarihindeki TCMB Döviz Alış Kurundan hesaplanır. Ancak, iskontoya esas bono tutarı ve ihracat taahhüt tutarı kullandırımdan önce TCMB Döviz Alış Kuru esas alınarak Türk Eximbank tarafından yeniden belirlenir ve kesinleşen tutar firmaya bildirilir.

10) İhracat/ döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü nedir?

Kullanılan kredilerde kredi kullandırım tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleştirilmek üzere, döviz üzerinden düzenlenecek bono tutarında mal/döviz kazandırıcı hizmet ihracı taahhüdü doğar.
Ancak, döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı için VRHİB (Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi) kapsamında kullandırılan kredilerde, hizmet ihracı taahhüdünün belge süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

11) Taahhüde saydırılmayacak işlemler nelerdir?

Türk Eximbank Ülke Kredileri/ Garanti Programları kapsamındaki işlemler ile daha önce diğer ihracat kredi programları kapsamında taahhüde saydırılmış işlemler taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz.

12) Kredinin vadesinde geri ödenmemesi halinde uygulanacak müeyyideler nelerdir?

Kredinin kısmen ya da tamamen ödenmemesi halinde Firma Taahhütnamesi’nde yer alan müeyyideler uygulanır.
 
 TÜBİTAK

1)      Yurtdışında var olan ancak Türkiye’de sadece kendimizin kullanacağı yazılım web sitesi için TÜBİTAK desteklerinden yararlanılabilir mi?

Açık desteklerde belirtilen koşullara uyduğu takdirde yararlanılabilir.

2)      Teknokent’lere sağlanan ayrıcalıklar var mıdır? Var ise hangi destek programlarında bulunmaktadır?

    Teknokentler’de firmalara sağlanan destek ve muafiyetler aşağıdaki gibidir;
·   Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti
·   Ar-Ge Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti
·   KDV Muafiyeti
·   Sigorta Prim Desteği
·   Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti
·   Yabancı Yatırımcıların Teşvik Edilmesi
·   Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Kolaylığı
·   Öğretim Üyelerine Sağlanan destekler
·   Ar-Ge yatırım desteği
·   TGB’nde Teknoloji Transfer Ofislerinin Kuruluşu
·   Yatırım İstisna Desteği
 
3)      Bir kurum birden fazla TÜBİTAK projesine başvurabilir mi?

1501 ve 1509 programlarında sınır yoktur. 1507 programında ikisi ortaklı proje olmak koşuluyla en fazla 5 proje desteklenebilir. (Tek başına en fazla 3)

4)      Kaç adet TÜBİTAK destek programı bulunmaktadır?

12 adet TÜBİTAK destek programı bulunmaktadır.

5)      TÜBİTAK projesi yazmak için bir kriter var mıdır?

Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir. Bu faaliyetlere destek sağlayabilmek öncelikli kriterdir.

6)      Aynı proje için birden fazla kurumdan destek alınabilir mi?

Mükerrer gider sunulmamak kaydıyla, farklı kuruluşlardan aynı proje için destek alınabilir. Örneğin, projede kullanılan bir bilgisayar için başka bir Kurumdan destek alındıysa, o bilgisayar için TÜBİTAK’a gider sunulmamalıdır.

7)      Kira, aidat, elektrik, su gibi giderler desteklenir mi?

Hayır, desteklenmez. Yalnızca 1511 ve 1512 programlarında, bu giderler “Genel Giderler” kapsamında proje bütçesinin, ilgili programın Uygulama Esaslarında belirtilen oranlarını  geçmeyecek şekilde desteklenebilir.

8)      Oransal destek nedir?

Oransal destek, kısaca projedeki Ar-Ge çalışmaları için gerekli olan; ancak daha sonra üretimle ilişkili faaliyetlerde kullanılacak alet ve teçhizatın daha düşük oranda desteklenmesidir. Oransal desteklenecek giderin, en az %40’ı olmak kaydıyla, “proje süresi (ay)  x  %2”  çarpımından hesaplanan kadarı destek kapsamına alınır. (Örneğin: 23 aylık bir projede oransal destek oranı %46 olur. Bu durumda 100 TL tutarındaki bir giderin 46 TL’si destek kapsamına alınır ve bu tutarın da % 40-75 arasındaki tutarı hibe olarak ödenir.)

9)      Reddedilen başvuru için TÜBİTAK’ın belirtiği ret gerekçelerinin ortadan kaldırılması halinde, aynı proje ile tekrar başvuru yapılabilir mi?

Evet, başvurulabilir. Burada önemli olan, ret gerekçelerinin ortadan kaldırılmasıdır. Yeni projenin ret edilen projeden farklarının açık şekilde ortaya konulması önemlidir. Ancak tekrarlanan başvuru, PRODİS’e yeni proje başvurusu olarak girilmelidir, aynı proje numarası üzerinden devam edilemez.
 
 
KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI
 
1)      KOSGEB nedir?

KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB'in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ'lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ'lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB'e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB'in geliştirilmesinden sorumlu olduğu KOBİ sektörleri belirlenmiştir.

2)      KOBİ nedir?

18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ve 10/9/2012 tarihli 2012/3834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı değişikliği ile birlikte ilgili yönetmelik gereği;
KOBİ: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri, ifade etmektedir.

3)      KOBİ Genel Destek Programının amacı ve gerekçesi nedir?
 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.
   
4)      KOSGEB Genel Destek Programı Destekleri nelerdir?

Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, Lojistik Desteği, Gönüllü Uzmanlık Desteği

5)      Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nde daha önce çalışmış ve ayrılmış olan personel tekrar istihdam edilirse bu destekten yararlanılabilir mi?

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, işletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, 2 yıllık meslek yüksekokulu,  4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu, yüksek lisans ve ileri dereceden mezunlar ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak yeni eleman için verilir.
 
6)      Türkiye’de AB Küçük İşletmeler Yasası kapsamında İflas eden küçük işletmelere devlet desteği uygulanıyor mu?

KOBi'ler, Avrupa Birliği'nde (AB) gerek istihdam yaratmada gerekse ekonomik büyüme ve refahın artırılmasında önemli rol oynamaktadır. Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği'nde 20,796,192 KOBİ bulunmakta olup, KOBİ'lerin tüm işletmeler içerisindeki oranı %99'dur. AB'de KOBİ'ler istihdamın %66'sını, katma değerin ise %58'ini oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu'nun "Avrupalı KOBİ'lerin Uluslararasılaşması" konulu raporunda AB'deki KOBİ'lerin %25'inin ihracat yaptığı belirtilmiştir. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu Haziran 2008'de; KOBİ'lerin büyümesi için en uygun ortamı yaratmayı, AB tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBi'lerin ihtiyaçlarını ön planda tutmayı ve hükümetlere Devlet Başkanları ile Hükümetlere KOBİ vizyonu kazandırmayı amaçlayan Küçük İşletmeler Yasasını (Small Business Act - SBA) yürürlüğe koymuştur.
 
Küçük İşletmeler Yasası ile KOBİ’lerin Avrupa Ekonomisinin merkezinde olduğu kabul edilmekte ve üye ülkeler için politika çerçevesi belirlenmektedir. Küçük İşletmeler Yasası işletmelerin gelişimine yönelik 10 adet prensibi (ilkeyi) ortaya koymaktadır.
 
Küçük İşletmeler Yasası: 10 Prensip
 1.   Girişimcilerin ve aile işletmelerinin teşvik edildiği bir iş ortamı oluşturulması
 2.   İflas tehdidiyle karşılaşan dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması
 3.   “Önce Küçük Olanı Düşün” ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi
 4.   Kamu kurum ve kuruluşlarının KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesi
 5.   Kamu politika araçlarının KOBİ ihtiyaçlarına uyumlaştırılması:
 6.   KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ticari işlemlerde ödemelerin zamanında apılmasını destekleyici düzenlemelerin ve iş ortamının geliştirilmesi
 7.   KOBİ’lerin Tek Pazar’ın sağladığı fırsatlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması
 8.   KOBİ’lerin sahip olduğu becerilerin ve her türlü yenilik faaliyetinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi
 9.   KOBİ’lerin çevresel sorunları fırsata dönüştürmesine imkan sağlanması
 10.   KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan yararlanmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi
 
7)      Yararlanılan destekler için destek/hibe ödemesini hızlı alabilmek adına ilgili birime proforma fatura verilebiliyor mu?

KOSGEB Programları çerçevesinde;  başvuruları hızlandırmak adına proforma fatura verilebilir ancak bu durum KOSGEB’in ödemesini hızlandırmamaktadır. Her destek kaleminde de proforma fatura verilmesi gerekmemektedir.

8)      Onaylanan destek/hibe ödemeleri firmalara ne zaman yapılıyor?

Destek başvuru evraklarında eksik olmaması durumunda başvuru ilgili müdürlerce onaylanır ve KOSGEB sistemi üzerinden ödeme oluru oluşturulur. Destek ödemeleri iş yoğunluğuna göre ve bütçe durumlarına göre değişkenlik göstermektedir.

9)      KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında yararlanılan eğitim desteğinde hangi alanlarda alınan eğitimler destek kapsamına girmektedir?

İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

10)   KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında yararlanılan Eğitim Desteği kapsamında hangi kuruluşlardan eğitim alınabilir?

Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

11)   Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında en fazla kaç adet personel için destekten faydalanılabilir?

Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir. İşletmeler belirtilen limitler dâhilinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer. KOSGEB aylık destek üst limiti,2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (bin beş yüz) TL, 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (iki bin) TL, yüksek lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir. İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.

12)   KOSGEB Genel Destek Programı Tanıtım Desteğinden yararlanmak için yurt içi marka tescil belgesi sahibi olmak gerekli midir?

İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir. Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir.

13)   KOSGEB Programlarından herhangi birinden destek alırken devletin diğer hibe ve desteklerinde de faydalanılabilir mi?

KOSGEB Programlarından faydalanırken Ekonomi Bakanlığı destekleri veya Kalkınma Ajansları hibelerinde de faydalanılabilir.

14)   Tanıtım Desteğinden yararlanabilmek için hangi şart aranır?

Marka tescil belgesinin bulunması gerekmektedir.

15)   Tanıtım Desteği içerisinde neler vardır, hangi desteklerden yararlanılabilir?

Ürün kataloğu giderlerini,
Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini
WEB/Mobil Tabanlı tanıtım giderlerini kapsar.

16)   KOSGEB ‘den aynı anda kaç destekten faydalanılabiliyor?

KOSGEB Destek Yönetmeliği çerçevesinde işletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları ve işletici kuruluşlar, aynı anda en fazla üç adet destek programından yararlanabilir. Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak; gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.

17)   KOSGEB Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteğinden faydalanmak için hizmet alınacak kurumun akreditasyon belgesi gerekli midir?

Hizmet alınacak kurum/kuruluşun konu ile ilgili akredite belgesinin olması gerekmektedir.

18)   KOSGEB Belgelendirme Desteği nedir?

İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilmektedir. Bu destek sadece belge için belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir

19)   İşletme kuruluşu tescili ile alakalı gider belgeleri kapsamında Marka Tescil Belgesi dahil midir?

Marka Tescil Belgesi dahil değildir.

20)   Yabancı uyruklu vatandaşlar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırabiliyor mu?

 Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket varsa Türk Sicil Gazetesi mevcutsa sakıncası yoktur, KOSGEB’e kayıt olabilirler.
 
21)   Yeni kurulmuş olan fuar organizatör firmasının organize ettiği fuara katılım yaparken özel bir şart aranmakta mıdır?

Katılım yapılacak fuarın KOSGEB’in Desteklenen Fuarlar Listesinde yer alması yeterlidir. Bunun dışında organizatör firmanın yeni kurulmuş olması herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.
 
22)   KOSGEB Genel Destek kapsamında yer alan Eğitim Desteğinin içeriğinde hangi konulu eğitimler yer almaktadır?

·         Genel Yönetim,
·         Pazarlama Yönetimi,
·         Üretim Yönetimi,
·         İnsan Kaynakları Yönetimi,
·         Mali İşler ve Finansman Yönetimi,
·         Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat,
·         Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri,
·         Enerji Teknolojileri,
·         Yeni Teknik ve Teknolojiler,
·         Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim,
·         CE İşareti,
·         Ürün Belgelendirme,
·         Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.
 
23)   KOSGEB Genel Destek kapsamında yer alan Eğitim Desteğinden hangi kurumlardan hizmet almak gereklidir?

Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar;
·         üniversiteler,
·         üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri,
·         kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları,
·         bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları,
·         5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip,
·         alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile
·         Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.
 
  
DİĞER

1)      Mobil araçlar ne tür teşvik ve hibelerden yararlanabiliyor?
 
AB daha önceki seneler Yeşili koruma ve geri dönüşüme yönelik faaliyet gösteren firmalara destek veriyordu. Bununla ilgili tekrar destek veriliyor mu?

AB destek ve projeleri ile ilgili Kapsam Danışmanlık olarak 2017 ‘ye kadar danışmanlık hizmeti vermemekteyiz.
 
KOBİ Proje Destek Programı
 
1)  KOBİ proje destek programı nedir?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi; ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerin desteklenmesi programıdır.

2)      Kimler başvurabilir?

Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler proje başvurusu yapabilir.

3)      En fazla kaç başvuru yapılabilir?

Program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez.

4)      Projelere sağlanan destek oranları nelerdir?

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirlenmiş olan 1. ve 2. Bölgelerde %50; 3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde %60 oranında uygulanır.

5)      Proje süresi nedir?

En az 6 (altı) ay, en fazla 24 (yirmi dört) ay desteklenmektedir. Projenin süresinin %50’si kadar ek süre verilebilir.

6)      Desteklenecek giderler nelerdir?

Personel, makine- teçhizat, hammadde, malzeme, yazılım ve hizmet başlıklarındaki giderler proje kapsamında desteklenecektir.

7)      Gider kotaları nelerdir?

- Makine- teçhizat, hammadde, malzeme için; sabitlenen toplam tutarın %10’unu
- Personel, yazılım ve hizmet gider gruplarının her biri için %40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir.

8)      Destek kapsamında olmayan giderler nelerdir?

Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat vb., taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile alakalı olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler destek kapsamında bulunmamaktadır.

9)      Hibe desteği maksimum tutarı nedir?

Proje kapsamında, işletmelerin 3 yıl içerisinde alabileceği toplam destek miktarı 150.000 TL olacaktır.

10)   Desteklenecek proje konuları nelerdir?

Üretim, yönetim- organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi gibi konular desteklenmektedir.

11)   KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı amacı nedir?  

·         İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin     desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
·         KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
·         İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
·         Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

9) KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı dest
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 173376