Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
FİNANS DANIŞMANLIĞI

Ticari Finansman:

Ticari Finansman, işletmenizin işlerini geliştirmek ya da yatırım yapmak amacıyla edineceğiniz araç, iş yeri, makine, teçhizat gibi malların finansmanını kapsamaktadır.
 
İşletme Sermayesi Finansmanı:

İşletme sermayesi, ürünlerin üretilmeye başlamasından gelir sağlayıncaya kadar geçen süre boyunca üretim faktörlerine bağlanan fonlardan oluşmaktadır. İşletme gelirleri elde edilinceye kadar yapılacak harcamaların karşılanması için kullanılır.
Buna göre; işletme sermayesi ya da bir başka ifadeyle çalışma sermayesi, işletmelerin günlük rutin faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli nakit ve benzeri varlıklar ile bir yıl içerisinde nakde dönüşebilecek varlıkların tümünü ifade eden bir kavramdır.
Diğer bir tanımla; işletmenin kısa süreli, normal olarak bir hesap döneminde paraya çevrilebilir ekonomik değerlere yaptığı yatırımı ifade eden işletme sermayesi bilançolarda dönen varlıklar altında toplanan para mevcudu, serbest menkul değerler (kısa süreli finansal varlıklar), alacaklar ve stokları kapsar. Bu tanım çerçevesinde belirtilen işletme sermayesinin bir başka ismi de brüt işletme sermayesidir.Bu yöntemle , müşterilerinin karşılaştıkları kısa vadeli finansal sorunların çözümüne yönelik çeşitli türde krediler üretmektedir.
 
Ticari Alacakların İskontosu:

Bir ihracat işlemini gerçekleştirmek üzere finansman temininden başlayarak yabancı pazarların karmaşık nitelikleri hakkında detaylı bilgi sağlamaya kadar her türlü danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
 
Risk yönetimi:

işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasıdır. İşle ilgili risk alanlarının tanımlanmasında müşterilerine yardımcı olan Kapsam Danışmanlık risk unsurlarını gözden geçirerek, alternatif çözümler arasında en uygununun bulunmasını sağlar.
 
 
Stratejik Danışmanlık

Finansal Yeniden Yapılanma:

Kapsam Danışmanlık, finansal uygulamalarda denetleme ve gözlemleme prosedürlerini yerine getirebilmelerine de yardımcı olmaktadır. Bu sayede müşteriler yeterli kredi imkanlarına yeniden erişebilecek yapılanmaya kavuşmaktadırlar.
 
Finansman Yönetimi:

Müşterilerin finansal serbestliğe kavuşmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bağımsız bir profesyonel planlama departmanıdır.
 
Şirket Evlilikleri :

Son yıllarda gündemi en çok işgal eden ekonomik olgulardan biri de şirket birleşmeleridir. Kapsam Danışmanlık, geleneksel satın alma ve birleşme işlemlerinde alıcı ve satıcılara önerilerde bulunur. Bunun yanı sıra ele geçirme girişimlerine karşı korunma, yeniden yapılanma, uluslararası satın alma ve birleşme kuralları gibi hizmetler de sunmaktadır.
 
 
Alternatif Finansman
 
Öz sermaye:

Kapsam Danışmanlık, büyümeye yönelik sermaye arayışındaki şirketlere ortak olarak ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamaktadır.

Risk sermayesi:

Kapsam Danışmanlık, temel stratejisine uygun ve belli endüstri kollarındaki şirketlere belirli oranda destek olmaktadır. Bu süreç, söz konusu şirketlerin Kapsam tarafından incelenmesiyle başlar. Başvuru sahipleri belirli amaçlar çerçevesinde destek alabilirler.Bununla beraber başvurular, Kapsam Danışmanlığın işbirliği içinde bulunduğu ve aralarında özel sermaye şirketleri, yatırımcı bankalar ya da finansman hizmeti veren şirketlerin yer aldığı kurumların değerlendirilmesine de sunulabilir.
 
Proje finansmanı:

Genç, dinamik, hızlı büyüyen ve yüksek karlılık potansiyeli olan projeler, özel finansman olanaklarıyla desteklenebilir. Kapsam Danışmanlık böylesi projelerin başarıya ulaşması için gerekli finansmanı sağlar.


*** Bilgilendirme amaçlıdır. 
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 173387