Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2018 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Açıldı
Duyuru Tarih: 31.10.2018Program Adı 2018 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
PROGRAM REFERANS NO TR22/18/TGMDP
PROGRAMIN AMACI Genel Amaç:
TR22 Güney Marmara Bölgesi turizm potansiyelinin etkin ve yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm altyapısının güçlendirilmesi
Özel Amaç:
TR22 Bölgesinde kültür turizmi ve termal turizm faaliyetlerinde destinasyonların geliştirilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Öncelik 1: Termal turizm faaliyetleri gösteren işletmelerin hizmet kalitelerinin artırılması
Öncelik 2: Turizm işletmelerinin etkin ve yenilikçi yöntemler ile alternatif turizm hizmet kalitelerinin artırılması
Öncelik 3: Troas Bölgesi’nin destinasyon yönetimi yaklaşımıyla tanıtımı ve pazarlanması
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 15.000.000 TL
PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL
Azami Destek Tutarı: 500.000 TL
Asgari Destek Oranı: % 25
Azami Destek Oranı: %50 (KOBİ'ler) / %75 (Dernek ve Vakıflar)
PROJE SÜRESİ Azami 15 ay
 
 
Öncelik 1 Termal turizm faaliyetleri gösteren işletmelerin hizmet kalitelerinin artırılması
· Sağlık ve termal turizm tesislerinin hizmet ve tesis niteliğinin, kalitesinin ve çeşitliliğinin yükseltilmesine yönelik projeler,
· Sağlık turizmi tesislerinin sağlık turistleri tarafından tercih edilebilirliğini artıracak şekilde uluslararası alanda akredite olmasına yönelik projeler,
· Sağlık ve termal turizm tesislerinde çalışan personelin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi faaliyetlerini içeren projeler,
· Sağlık ve termal turizm tesislerinin hedef ülke ve bölgelerde tanıtılması ve pazarlanması faaliyetlerini içeren projeler.
 
Öncelik 2 Turizm işletmelerinin etkin ve yenilikçi yöntemler ile alternatif turizm hizmet kalitelerinin artırılması
· Bölgeye özel tarihi ve kültürel değerlerin canlandırılması ve bu aktivitelerin turizme kazandırılmasına yönelik projeler,
· Ziyaretçilerin konaklama süresini uzatmaya yönelik, turizm işletmelerinde ve tesislerinde konaklama niteliğini, kalitesini ve çeşitliliğini artıracak projeler,
· Tarihi ve kültürel varlıkların envanterlerinin oluşturulması, bu envanterlerin elektronik ortama aktarılmasına yönelik projeler.
· Bölgesel mimari değerlerin korunarak sıradışı konaklama ünitelerinin hizmete sunulmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler.
 
Öncelik 3 Troas Bölgesi’nin destinasyon yönetimi yaklaşımıyla tanıtımı ve pazarlanması
· Turizm destinasyonunun hedef ülkelere tanıtımının yapılmasını sağlayacak projeler,
· Uluslararası turizm acentalarının portföyüne girilmesi ve uluslararası turizm ağlarına dahil olunması için organizasyon yapılarının geliştirilmesi ve standartların sağlanması için gerekli sertifikasyonların alınmasına yönelik projeler,
· Hedef pazarlardaki turistlerin kalma süresine ve tercihlerine uygun ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, paket turların oluşturulmasına yönelik projeler.
 
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 173384