Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇILDI
Duyuru Tarih: 22.01.2018

Program Adı  
SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
 
 
Programın Amacı
 
2018 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın temel amacı, TR63 Bölgesinde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasıdır
 
 
 
Öncelikler
 
  • Sera kurulumuna yönelik yeni yatırımların desteklenmesi
  • Mevcut seralarda modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi
  • Seralarda elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi
Programın Toplam Bütçesi  
5.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
Asgari 30.000 TL
 
Azami 500.000 TL
 
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari %25 Azami %50
Süre Asgari 2 Ay, Azami 18 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri Seracılık alanında faaliyet gösteren ya da gösterecek olan, TR63 Bölgesine kayıtlı Çifçi Kayıt veya Örtü altı Kayıt Sistemine kayıtlı;
• Gerçek Kişiler
• KOBİ’ler
• Kooperatfler ve Birlikler (Kar Amacı Güden)
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye İlleri
(En az 3 dekar ve üzerindeki yatrımlar desteklenecektr.)
 
KAYS Proje  Girişi  için Son  Başvuru Tarihi  
06/04/2018 Saat: 23:59
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih 13/04/2018 Saat: 17:00
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 173381