Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇILDI
Duyuru Tarih: 22.01.2018

Program Adı  
Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik Mali Destek Programı
 
 
Programın Amacı
İmalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin ön plana çıkarılması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için TR72 Bölgesi’nde endüstrileşmenin artırılması ve katma değeri yüksek ürün imalatı için Bölge sanayisinin desteklenmesi
 
 
 
Öncelikler
 
Öncelik 1. TR72 Bölgesi’nde Ar-Ge ve yenilikçiliğin desteklenmesi
Öncelik 2. TR72 Bölgesi’nde patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka gibi fikri mülkiyet haklarının imalat sanayinde yaygınlaştırılması
Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde ürün çeşitlendirmesinin sağlanması ve üretimde kapasitenin artırılması
 
Programın Toplam Bütçesi  
10.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
Asgari 50.000 TL
 
Azami 500.000 TL
 
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari %20 Azami %50
Süre Azami 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri TR72 Bölgesi’nde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler
KAYS Proje Girişi için Son Başvuru Tarihi  
16/03/2018 Saat: 23:59
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih  
23/03/2018 Saat: 18:00
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 173374