Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
ZAFER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇILDI
Duyuru Tarih: 22.01.2018

Program Adı  
Gelişen KOBİ Mali Destek Programı
 
 
Programın Amacı
 
TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması suretiyle Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması
 
 
 
Öncelikler
A.İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek yeni ürünlerin üretilmesi ile mevcut ürünlerde katma değerin ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik olarak;
A-1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
A-2) ürün ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması
A-3) bilgi ve teknoloji transferinin yapılması
B.İşletmelerin uluslararasılaşma ve markalaşma düzeylerinin artırılmasına yönelik olarak;
B-1) pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi
B-2) ürün ve üretim süreçlerinde kalite standardizasyonunun sağlanması
Programın Toplam Bütçesi  
15.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
Asgari 40.000 TL(MİKRO İŞLETME )
Asgari 60.000 TL(KÜÇÜK İŞLETME)
Asgari 80.000 TL(ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME)
 
Azami 400.000 TL(MİKRO İŞLETME)
Azami 600.000 TL(KÜÇÜK İŞLETME)
Azami 800.000 TL(ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME)
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari %25 Azami %50
Süre Asgari 6 Ay, Azami 18 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
  • Mikro işletme: 10 (on) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1.000.000 (bir milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
  • Küçük işletme: 50 (elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000 (sekiz milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
  • Orta büyüklükteki işletme: 250 (iki yüz elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan işletmeler
KAYS Proje Girişi için Son Başvuru Tarihi  
18/03/2018 Saat: 23:59
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih  
23/03/2018 Saat: 18:00
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 173374