Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
TRAKYA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇILDI
Duyuru Tarih: 19.01.2018

 
Program Adı
 
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
 
 
Programın Amacı
 
Sürdürülebilir ve dengeli gelişmeyi sağlamak amacıyla ,yenilikçi,yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçlerinin geliştirilmesi
 
 
 
Öncelikler
 
Öncelik 1: Ar-Ge ve yenilik içeren ürünlerin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin oluşturulması
 
Öncelik 2: İmalat sanayiinde yeşil üretim süreçlerine geçişin sağlanması
 
Programın Toplam Bütçesi
 
3.500.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
• Asgari Destek Tutarı: 75.000 TL
 
• Azami Destek Tutarı: 500.000 TL
 
 
Proje Başına Mali Destek Oranı
 
ASGARİ %25
 
AZAMİ %50
 
Süre
 
Azami proje süresi, 9 aydır
 
Uygun Başvuru Sahipleri
KOBİLER
 
KAYS Proje  Girişi  için Son Başvuru Tarihi
 
23.02.2018 Saat: 23.00
 
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih
 
02.03.2018 Saat: 18.00
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 180444