Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMI AÇILDI
Duyuru Tarih: 19.01.2018

 
Program Adı
Turizmin ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
 
 
Programın Amacı
Programın Genel Amacı
 
TRA1 Düzey 2 Bölgesinde üretilen hammaddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesi ve bölgenin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi
 
Programın Özel Amacı
 
TRA1 Düzey 2 Bölgesinde turizm ve imalat sektörlerinde üretkenlik ve rekabet edilebilirliğin artırılması amacıyla hizmet kalitesi ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi.
 
 
 
Öncelikler
 
1- Sağlık turizmi, termal turizm, yaşlı bakım hizmetleri ve rehabilitasyon
merkezlerini kapsayan hizmet sektöründe, hizmet çeşitliliğinin, kalitesinin ve kapasitesinin artırılması,
 
2- İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni ürün üretmesi, ürün çeşitlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması,
 
 
Programın Toplam Bütçesi
 
11.500.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
• Asgari Destek Tutarı: 20.000 TL
 
• Azami Destek Tutarı: 500.000 TL
 
 
Proje Başına Mali Destek Oranı
 
ASGARİ %15
 
AZAMİ %50
 
Süre
 
Azami proje süresi, 12 aydır
 
Uygun Başvuru Sahipleri
• Küçük ve mikro işletmeler,
• Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç),
• Kâr Amacı Güden Birlikler,
 
KAYS Proje  Girişi  için Son Başvuru Tarihi
 
23.03.2018 Saat: 18.00
 
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih
 
23.03.2018 Saat: 18.00
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 180449