Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇILDI
Duyuru Tarih: 19.01.2018

 
Program Adı
KOBİ, YAZILIM ve TASARIM MALİ DESTEK PROGRAMI
 
 
Programın Amacı
2018 Yılı KOBİ, Yazılım ve Tasarım Mali Destek Programının amacı TRC2 Bölgesindeki KOBİ’lerin kalite ve ihracat odaklı olarak, özellikle yenilikçi teknolojiler temelinde gelişmelerine katkı sunulması ve aşağıda açıklanan öncelikler çerçevesinde firmaların desteklenmesidir
 
 
 
Öncelikler
1. Bölgenin stratejik sektörlerinde işletmelerin üretim ve hizmet kalitesinin artırılması, ihtisaslaşmanın teşvik edilmesi, tedarik ve değer zincirlerinin geliştirilmesi,

2. Stratejik sektörlerde Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi, işletmelerde teknoloji kullanımının artırılması,

3. İşletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, kalite standartlarına ulaşılması, pazarlama, dışa açılma ve ihracat kapasitelerinin geliştirilerek uluslararası pazar paylarının artırılması,

4. KOBİ’lerde modern üretim süreçlerinin kurulması, üretim, istihdam ve verimliliğin artırılması,

5. Yazılım ve Tasarım sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerinde beşeri ve fiziki kapasitenin geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması
 
Programın Toplam Bütçesi
 
11.500.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
KOBİ İMALAT SANAYİ
ASGARİ 50.000 TL

YAZILIM VE TASARIM
ASGARİ 50.000 TL
 
KOBİ İMALAT SANAYİ
AZAMİ 500.000 TL

YAZILIM VE TASARIM
AZAMİ 200.000 TL
 
Proje Başına Mali Destek Oranı
 
ASGARİ %25
 
AZAMİ %50
 
Süre
 
Azami proje süresi, 14 aydır
 
Uygun Başvuru Sahipleri
-Özel işletmeler (2016 yılı yıllık ve/veya 2017 yılı 3. çeyrek mali dönem net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000 TL’yi (Sekiz Milyon TL), yazılım ve tasarım sektörü için 1.000.000 TL (Bir Milyon TL), aşmayan işletmeler)

-Kar Amacı Güden Üretici Kooperatifleri,

-Kar Amacı Güden Üretici Birlikleri,
 
KAYS Proje  Girişi  için Son Başvuru Tarihi
 
26.03.2018 Saat: 23.59
 
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih
 
19.03.2018 Saat: 17.00
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 180444