Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇILDI
Duyuru Tarih: 18.01.2018

 
Program Adı
 
Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı
 
 
Programın Amacı
 
Bölgede ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip olan Havacılık, Savunma Sanayi, Raylı Sistemler, Teknik Tekstil, Kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altya- pılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması
 
 
 
Öncelikler
 
Öncelik 1: Program kapsamında ele alınan sektörlerde rekabet gücünü artırmaya yönelik teknik altyapının, kurumsal kapasitenin, üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması

Öncelik 2: İlgili sektörlerde katma değeri ve rekabetçiliğini artıracak, ithalat bağımlılığını azaltacak ürünlerin tasarlanması, üretilmesi, tanıtılması ve markalaşmasının sağlanması
 
Programın Toplam Bütçesi
 
8.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı  
Asgari 100.000 TL
 
Azami 600.000 TL
 
Proje Başına Mali Destek Oranı
 
Asgari %25
 
Azami %50
 
Süre
 
Asgari 9 Ay, Azami 24 Ay
 
Uygun Başvuru Sahipleri
 
Tüm İşletmeler
 
KAYS Proje Girişi için Son Başvuru Tarihi
 
22/03/2018 Saat: 18:00
 
Projeye İlişkin Taahhütnamenin İmzalanması/Teslimi için Son Tarih
 
29/03/2018 Saat: 18:00
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 173374