Kapsam Danışmanlık   Kapsam Danışmanlık Twitter Kapsam Danışmanlık Linkedin
 
21 Aralık 2017 tarihinde TKDK Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır
Duyuru Tarih: 26.12.2017

ÜÇÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

 PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD  Programı  Fonu’dur.  Bu  destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

 

 BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

 

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

 

Afyonkarahisar

 

Balıkesir

 

Diyarbakır

 

Kahramanmaraş

 

Manisa

 

Sivas

Ağrı

Burdur

Elazığ

Karaman

Mardin

Şanlıurfa

Aksaray

Bursa

Erzincan

Kars

Mersin

Tokat

Amasya

Çanakkale

Erzurum

Kastamonu

Muş

Trabzon

Ankara

Çankırı

Giresun

Konya

Nevşehir

Uşak

Ardahan

Çorum

Hatay

Kütahya

Ordu

Van

Aydın

Denizli

Isparta

Malatya

Samsun

Yozgat


DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

 

   
TEDBİR ADI SEKTÖR
KODU
SEKTÖR ADI DESTEK
ORANI
TOPLAM DESTEK
BÜTÇESİ (AVRO)
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) 101-1 Süt Üreten Tarımsal
İşletmeler
 
 
 
%40-70
 
 
 
164.706.348
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal
İşletmeler
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal
İşletmeler
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal
İşletmeler
 
 
 
 
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)
 
302-1
Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve
Paketlenmesi
 
 
 
 
 
 
%55-65
 
 
 
 
 
 
87.239.811
 
302-2
Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve
Paketlenmesi
302-3 Zanaatkarlık ve Katma
Değerli Ürün İşletmeleri
302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon
Faaliyetleri
302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6 Makine Parkları
302-7 Yenilenebilir Enerji
Yatırımları

BAŞVURU TARİHLERİ

TEDBİR ADI BAŞVURU TARİHLERİ
Çiftlik Faaliyetlerinin
Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)
Başvurular 12.02.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan     TKDK        İl     Koordinatörlüklerinde     kabul                   edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 12.03.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 15.03.2018, saat 18:00’dir.
Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Tarımsal
İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)
Başvurular 01.03.2018 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan     TKDK        İl     Koordinatörlüklerinde     kabul                   edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 02.04.2018 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 05.04.2018, saat 18:00’dir.
Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

Üçüncü  Başvuru  Çağrı  İlanı  kapsamında  hazırlanacak  başvurularda  yatırım  süreleri   en   fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.
 
 
E-Bülten Üyeliği      
Ziyaretçi sayısı: 180455